Aspekty ojcostwa: dlaczego w życiu dziecka nie może zabraknąć ojca?

Redakcja

3 stycznia, 2024
Jednym z najważniejszych zadań ojca jest moralne wychowywanie dziecka, a także zapewnianie mu poczucia bezpieczeństwa. Dlatego stały kontakt ojca w życiu dziecka sprawia, że redukuje się poczucie zagrożenia. Natomiast szczere rozmowy z ojcem pozwalają dziecku sprostać różnym trudnością, napotkanym w swoim życiu. Dodatkowo dziecko może wówczas nabierać pewności siebie, a także samodzielności.

Dalczego należy być aktywnym ojcem?

Będąc aktywnym ojcem może mieć razem wpływ na rozwój oraz kształtowanie się osobowości swojego dziecka. Jest to bardzo ważne, gdyż dzieci zwłaszcza na wczesnym etapie życia bardzo potrzebują bliskości oraz wsparcia ojcowskiego. Jednak musi to być wsparcie aktywne na wielu płaszczyznach życia młodego człowieka. Pozwoli to zbudować trwałą więź między ojcem a dzieckiem, a także poprawić pewność siebie dziecka i poczucie jego bezpieczeństwa.

Jak brać udział w wychowaniu dziecka?

Aby mieć wpływ na wychowanie swojego dziecka należy przede wszystkim nieustannie interesować się jego życiem, a także brać udział w każdym etapie rozwoju dziecka. Dotyczy zarówno strefy emocjonalnej, fizycznej oraz moralnej. Dzięki aktywnemu udziałowi w wychowaniu dziecka buduje się trwała więź z rodzicem. Ma to ogramy wpływ na rozwój emocjonalny dziecka, budowanie pewności siebie, a także wzrost poczucia bezpieczeństwa. Natomiast w przypadku, kiedy dziecko nie ma wsparcia ze strony ojca wówczas budzi się w nim lęk i niepewność, co przekłada się również na gorszą samoocenę.

Polecane: