Komunikacja podstawą zdrowych relacji rodzinnych

Redakcja

3 stycznia, 2024
Sytuacje kryzysowe często oznaczają intensywne emocje. Nie jest to zdecydowanie dobry kompan, aby rozwiązywać konflikty. Podniesiony głos, agresywne tony wypowiedzi zdecydowanie nie są wskazane. Skuteczna komunikacja rodzinna przede wszystkim powinna charakteryzować się pewnym dystansem. Warto czasem spojrzeć na wszystko z perspektywy obserwatora i nie dawać się ponieść emocjom. Dzięki temu cała dyskusja nabierze zupełnie innego charakteru i nikt nie powie o dwa, przysłowiowe słowa za dużo. Różne studia dotyczące komunikacji dowiodły, że wiele konfliktów wynika z częstych nieporozumień. Dotyczą one jak błędnej interpretacji słów drugiej osoby. Dlatego warto aby każda myśl była dokładnie wypowiedziana w sposób przejrzysty dla każdego.

Jak komunikować się ze współmałżonkiem w rodzinie

W przypadku rozwiązywania konfliktów z małżonkiem sytuacja wygląda zupełnie analogicznie jak wcześniej przytoczony przykład. Cały ton wypowiedzi powinien być dobitny i dokładny, tak aby małżonek w sposób najjaśniejszy zrozumiał intencje. Dzięki temu uniknie się konfliktów wynikających z nieporozumień lub innej błędnej interpretacji. Należy pamiętać, że ton wpływa na cały przebieg rozmowy, dlatego jeśli będzie on agresywny i nacechowany wulgarnym słownictwem z pewnością wpłynie na podejście małżonka.

Jak trafić z komunikatem do dziecka?

Dziecko to szczególny rozmówca. Skuteczna komunikacja rodzinna z najmłodszymi powinna charakteryzować się cierpliwością i dokładnością. Komunikaty muszą być dobitne, tak aby dziecko je zrozumiało. A co za tym idzie forma wypowiedzi musi dopasować się do dziecka oraz jego zakresu rozumienia.

Polecane: