o programie promującym rodzicielstwo

Program dla rodziców to program stworzony, aby pomóc rodzicom z ich dziećmi. Zawiera zasady, które są łatwe do przestrzegania i można je wykonać w krótkim czasie.

O programie promującym rodzicielstwo: Jakie są koszty?

W przypadku chęci zostania rodziną zastępczą można mieć pewność odnośnie dodatku finansowego od dziecka. Jeżeli jest to dziecko umieszczone w rodzinie spokrewnionej - 696 zł miesięcznie, 1052 zł w innym przypadku, a 500 zł w chwili gdy dziecko do 18 roku życia zostało umieszczone w rodzinnej pieczy zastępczej. Rodzina zastępcza zawodowa oraz prowadzący rodzinny dom dziecka co miesiąc otrzymują wynagrodzenie nie niższe niż 2000 zł brutto miesięcznie.

O programie promującym rodzicielstwo: Jakie są wymagania?

By wziąć wziąć udział w programie promującym rodzicielstwo i zostać rodziną zastępczą należy odbyć specjalne szkolenie.Po jego ukończeniu oraz otrzymaniu pozytywnej opinii od prowadzących można stać się rodziną zastępczą dla konkretnego dziecka. Może to być związek rodzinny spokrewnienia z dzieckiem - dziadkowie, rodzeństwo, czy wujostwo. Opieki podjąć mogą się także osoby niespokrewnione. 

O programie promującym rodzicielstwo: Jakie są korzyści?

Korzyści z należenia do programu promującego rodzicielstwo są takie, że jest to opieka czasowa nad dzieckiem. Osoba prowadząca rodzinny dom dziecka, czy będąca rodziną zastępczą zgadza się tylko przez jakiś czas zająć danym wychowankiem. Jest to okazja do znalezienia spokrewnionych członków rodziny lub też zacieśnienia więzi z tymi, u których już się mieszka. Zadaniem programu promującego rodzicielstwo jest znalezienie jak największej liczby rodzin, które zaopiekują się dziećmi w trudnej sytuacji.